ตัวอย่างหนังสือ
 
ชื่อหนังสือ : อมตธรรม (TD-901)
 
 
 
 
 
 
 เลือกปก
 
คลิกที่นี้ เพื่อดูปกที่เลือก  
 
 
 
 
 
รหัส
901
ขนาด
14.5x21ซม.
กระดาษ
ปอนด์
หมึกพิมพ์
น้ำเงิน
จำนวนหน้า
128 หน้า
ความหนากระดาษ
60 แกรม
การเข้าเล่ม
เย็บกลาง
ปกเปล่า เล่มล่ะ
18.00 บาท
(ตั้งแต่ 1 เล่มขึ้นไป)
พิมพ์รายชื่อ :
100 เล่ม ขึ้นไป
21.00 บาท
200 เล่ม ขึ้นไป
20.00 บาท
300 เล่ม ขึ้นไป
19.00 บาท
1,000 เล่ม ขึ้นไป
18.00 บาท
2,000 เล่ม ขึ้นไป
17.00 บาท
3,000 เล่ม ขึ้นไป
16.00 บาท
4,000 เล่ม ขึ้นไป
15.00 บาท
5,000 เล่ม ขึ้นไป
15.00 บาท
 
อานิสงส์ของการบริจาคทาน
อานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูปหรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับพระธรรมคำสอน
คำแนะนำและข้อปฏิบัติในการสวดมนต์
อานิสงส์ของการแจกหนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน
พิธีไหว้พระและสวดมนต์
วิธีไหว้ ๕ ครั้ง
คำไหว้พระ, คำไหว้เทพ
คำอธิษฐานอัญเชิญเทวดาและขอพรพระ
บูชาพระรัตนตรัย, กราบพระรัตนตรัย, นมัสการ, ขอขมาพระรัตนตรัย
ไตรสรณคมน์, ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
ชัยปริตร (มหากาฯ)
อิติปิ โส เท่าอายุ, บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง, คำอธิษฐานอโหสิกรรม
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์, บทแผ่ส่วนกุศล
กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
พระคาถาชินบัญชร
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
แผ่เมตตา
กรวดนํ้า
วิธีทำสมาธิแบบง่ายๆ
คำอธิษฐาน
คำตั้งความปรารถนา, คำขออโหสิกรรม, คำกล่าวก่อนแจกหนังสือธรรมะ
คำอธิษฐานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
 
คำถวายข้าวพระพุทธ, คำลาข้าวพระพุทธ, คําถวายของใส่บาตร
คํากรวดนํ้า แบบย่อ, คําอาราธนาศีล ๕
คําอาราธนาพระปริตร, คําถวายสังฆทาน
คําถวายผ้ากฐิน, คําถวายผ้าป่า
คําภาวนาเวลารดนํ้าศพ, คำภาวนาเวลาทอดผ้าหน้าศพ, คำภาวนาเวลาจุดไฟเผาศพ
คาถาบูชาดวงประจำวันเกิดทั้ง ๗ วัน
คาถาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ, คาถาของหลวงพ่อปาน
คาถาเงินล้าน, คาถามหามงคล
กะระณียะเมตตะสุตตัง
คาถาพระเจ้า ๕ องค์
คาถาบูชาดวงชะตา, คาถาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุ
พระธารณปริตร
คาถาและบทสวดมนต์พระแม่กวนอิม
คําอธิษฐานขอพร
คําขอขมาโทษ (กรรมชั่ว)
มงคลชีวิต ๙ ประการ
กตัญญู, พุทธโอวาท ก่อนปรินิพพาน
ธรรมโอสถ
พระพุทธองค์ตรัสถึงกฎแห่งกรรมว่า
พระโอวาทของท่านอรหันต์จี้กง
ธรรมะหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
๑๐ ข้อที่ต้องทำ
อานิสงส์ของการสวดมนต์
ตัวอย่างผู้ที่ได้รับอานิสงส์จากการสวดมนต์
 
 
 
หนังสือแนะนำ

  • บทสวดมนต์ (TD_922)

  • ยิ่งให้ยิ่งได้ (TD_955)

  • ปกเปลี่ยน_SIZE 14.3X21 (COVER_0002)

  • ปกเปลี่ยน_SIZE 14.3X21 (COVER_0001)