ตัวอย่างหนังสือ
 
ชื่อหนังสือ : คู่มือสวดมนต์ประจำบ้าน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์ (TD-905)
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส
905
ขนาด
14.3x21
กระดาษ
ปอนด์
หมึกพิมพ์
หมึกน้ำเงิน
จำนวนหน้า
80 หน้า
ความหนากระดาษ
60 แกรม
การเข้าเล่ม
เย็บกลาง
ปกเปล่า เล่มล่ะ
15.00 บาท
(ตั้งแต่ 1 เล่ม ขึ้นไป)
พิมพ์รายชื่อ :
100 เล่ม ขึ้นไป
19.00 บาท
200 เล่ม ขึ้นไป
18.00 บาท
300 เล่ม ขึ้นไป
17.00 บาท
400 เล่ม ขึ้นไป
17.00 บาท
500 เล่ม ขึ้นไป
17.00 บาท
1,000 เล่ม ขึ้นไป
15.00 บาท
2,000 เล่ม ขึ้นไป
14.00 บาท
3,000 เล่ม ขึ้นไป
13.00 บาท
 
อานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูปหรือสิ่งพิมพ์
วิธีแก้กรรม (สะเดาะเคราะห์)
บุญกุศล คือ อริยทรัพย์
กรรมกำหนด
ปฏิบัติธรรมอย่าข้ามขั้นตอน อย่าย้อนความหมาย
วิธีสะเดาะเคราะห์ การทำบุญรับอายุ
วิธีแก้กรรมให้ตนเองได้ผลดีและเร็วขึ้น
การปวดศีรษะเกิดจากกรรมเก่า
การปวดหลัง ที่เกิดจากกรรมเก่า
กรณีลูกดื้อ, ติดยา, ติดเหล้า, ติดการพนัน ฯลฯ, วิธีแก้กรรม
โรคหัวใจ ที่เกิดจากกรรมเก่า
วิธีแก้กรรมหรือตัดกรรม
ทำแท้งลูกโดยเจตนาหรือไม่เจตนา
กรณีสามีเจ้าชู้
ดวงชะตา
กตัญญูคือหลักบำเพ็ญธรรม
ฆ่าชีวิตทำลายดวงดี
ปล่อยสัตว์ชีวิตยืน
วิธีอธิษฐานในการปล่อยสัตว์
 
มงคลชีวิต ๙ ประการ
ทุกคนต้องระวัง ๔ จอมมาร
ทะเลทุกข์
คำขอขมาและอธิษฐานจิต
บูชาพระรัตนตรัย, กราบพระรัตนตรัย, ขอขมาพระรัตนตรัย
นมัสการพระพุทธเจ้า, ไตรสรณคมน์
ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
ชัยปริตร (มหากาฯ)
อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย ๑
แผ่เมตตาแก่ตนเอง, คำอธิษฐานอโหสิกรรม
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
แผ่ส่วนกุศล
กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
วิธีสวดพระคาถาชินบัญชร
พระคาถาชินบัญชร
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
คำกรวดน้ำของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
ที่มาของพระธารณปริตร
พระธารณปริตร
คำแปลพระธารณปริตร
พระคาถาสะเดาะเคราะห์ ต่ออายุ
คาถาบูชาดวงชะตา
บทสวดบูชาพระแม่กวนอิม
กะระณียะเมตตะสุตตัง (ย่อ)
คำสอนเรื่องการปล่อยปลา
 
 
 
หนังสือแนะนำ

  • บทสวดมนต์ (TD_922)

  • ยิ่งให้ยิ่งได้ (TD_955)

  • ปกเปลี่ยน_SIZE 14.3X21 (COVER_0002)

  • ปกเปลี่ยน_SIZE 14.3X21 (COVER_0001)