ตัวอย่างหนังสือ
 
ชื่อหนังสือ : หยุดกรรม...ทำได้เอง (TD-918)
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส
918
ขนาด
14.3x21 ซม.
กระดาษ
กรีนรีด
หมึกพิมพ์
ดำ
จำนวนหน้า
112 หน้า
ความหนากระดาษ
65 แกรม
การเข้าเล่ม
เย็บกลาง
ปกเปล่า : 19
1 เล่มขึ้นไป ไม่ระบุ
พิมพ์รายชื่อ :
100ขึ้นไป 22.00
200ขึ้นไป 21.00
300ขึ้นไป 20.00
400ขึ้นไป 20.00
500ขึ้นไป 20.00
1,000ขึ้นไป 19.00
2,000ขึ้นไป 18.00
3,000ขึ้นไป 18.00
4,000ขึ้นไป 18.00
5,000ขึ้นไป 17.00
 
วิธีแก้กรรม - ลดกรรมให้ตนเอง
วิธีแก้กรรมให้ตนเองได้ผลดีเร็วขึ้น
วิธีแก้กรรมด้วยการใส่บาตรให้เกิดผล
วิธีแก้กรรมดวงวิญญาณ
วิธีแก้กรรมตามเคราะห์กรรมที่ได้รับ
การสร้างบุญแบบง่ายๆ
- ปัตติทานะคาถา
- กะระณียะเมตตะสุตตัง
ผลบุญ–กรรม ของหญิงทำแท้ง
อารมณ์ก่อนตาย
บุคคลที่เปลี่ยนแปลงชะตากรรมเวลาตายได้ คือ
การปล่อยสัตว์แก้กรรมปรับดวง
- คำอธิษฐานในการปล่อยสัตว์
- คาถาปล่อยสัตว์
วิธีสะเดาะเคราะห์ การทำบุญรับอายุ
พิธีสะเดาะเคราะห์ และรับ–ส่ง พระเคราะห์ด้วยตนเอง
- ถวายเครื่องสักการบูชา
- คำถวายดอกไม้ ธูป เทียน
- คำบูชาพระรัตนตรัย
- คาถาชุมนุมเทวดา
- ถวายเครื่องสักการบูชาพระเคราะห์
- คำอัญเชิญเทพยดากลับสู่วิมาน
- คำลาเครื่องสักการะ
- คาถาบูชาพระเคราะห์เสวยอายุ
คำอธิษฐานขอพร
คำขอขมาโทษ (กรรมชั่ว)
การทำบุญเสริญดวง
เมื่อตกทุกข์ได้ยากให้ปฏิบัติ ดังนี้
สิ่งของที่สามารถทำบุญถวายพระได้
มาสร้างบุญบารมีกันเถอะ
 
บุญกุศล คือ อริยทรัพย์ ๖๔
เลือกของใส่บาตร และบทสวดมนต์ตามวันเกิด ๖๕
หลักการทำสังฆทานสด (ของ พระราชสิงห์โห)
การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ถูกสี ถูกจำนวน และถูกกาลเทศะ
ปลูกต้นไม้มงคลเสริมดวงในทิศต่างๆ
วิธีสวด
บูชาพระรัตนตรัย
กราบพระรัตนตรัย
ขอขมาพระรัตนตรัย
นมัสการพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
ชัยปริตร (มหากาฯ)
อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย ๑ จบ
แผ่เมตตาแก่ตนเอง
อธิษฐานอโหสิกรรม
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
แผ่ส่วนกุศล
กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
พระคาถาชินบัญชร
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
คำกรวดน้ำ ของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
พระคาถาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุ
คาถาป้องกันภัย ๑๐ ทิศ (คาถาโพธิบาท)
คำไหว้ปาระมี ๓๐ ทัศ (แบบครูบาศรีวิชัย)
คาถาพระเจ้า ๕ พระองค์
คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร
 
 
 
หนังสือแนะนำ

  • บทสวดมนต์ (TD_922)

  • ยิ่งให้ยิ่งได้ (TD_955)

  • ปกเปลี่ยน_SIZE 14.3X21 (COVER_0002)

  • ปกเปลี่ยน_SIZE 14.3X21 (COVER_0001)