ตัวอย่างหนังสือ
 
ชื่อหนังสือ : แสงสว่างของชีวิต (TD-908)
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส
908
ขนาด
14.5*21
กระดาษ
กรีนรีด
หมึกพิมพ์
หมึกดำ
จำนวนหน้า
80 หน้า
ความหนากระดาษ
65 แกรม
การเข้าเล่ม
เย็บกลาง
ปกเปล่า :17
พิมพ์รายชื่อ :
100 ขึ้นไป 20.00
200 ขึ้นไป 19.00
300 ขึ้นไป 18.00
400 ขึ้นไป 18.00
500 ขึ้นไป 18.00
1,000 ขึ้นไป 17.00
 
ปัญญา เป็นแสงสว่างของชีวิต
จุดมุ่งหมายในการปฏิบัติธรรม
ปฏิบัติธรรมให้ได้ผล จิตต้องสดชื่นแจ่มใส พัฒนาจิต พัฒนาชีวิต
อารมณ์ดี อารมณ์ร้าย อารมณ์รั่ว ลักษณะนิสัย ๕ ประการ
แก้อารมณ์
คติธรรมคำสอน พระธรรมสิงหบุราจารย์
อยู่เป็นสุขเพราะมีเมตตา
 
วิธีสวด
มรดกธรรมของพระพุทธเจ้า
หัวใจของกรรมฐาน เชื่อกรรม รับกรรม แก้กรรม
ความสำเร็จในชีวิตเกิดจากความเพียร
ความอดทนเป็นประตูสู่ความสำเร็จ
กรรมฐานสร้างฐานชีวิตให้ดี
ตั้งสติกำหนดจิต หลับตาพิจารณาอารมณ์
เปลี่ยนอารมณ์ร้าย กลายเป็นอารมณืดี เส้นทางของสติปัฏฐาน
ทบทวนชีวิตด้วยกรรมฐาน
กฎแห่งกรรม
บุญกรรมฐาน
 
 
 
หนังสือแนะนำ

  • บทสวดมนต์ (TD_922)

  • ยิ่งให้ยิ่งได้ (TD_955)

  • ปกเปลี่ยน_SIZE 14.3X21 (COVER_0002)

  • ปกเปลี่ยน_SIZE 14.3X21 (COVER_0001)