ตัวอย่างหนังสือ
 
ชื่อหนังสือ : บทสวดมนต์ มงคลชีวิต (TD-919)
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส
919
ขนาด
14.3x21ซม.
กระดาษ
ปอนด์
หมึกพิมพ์
น้ำเงิน
จำนวนหน้า
128 หน้า
ความหนากระดาษ
60 แกรม
การเข้าเล่ม
เย็บกลาง
ปกเปล่า เล่มล่ะ
18.00 บาท
(ตั้งแต่ 1 เล่ม ขึ้นไป)
พิมพ์รายชื่อ :
100 เล่ม ขึ้นไป
21.00 บาท
200 เล่ม ขึ้นไป
20.00 บาท
300 เล่ม ขึ้นไป
19.00 บาท
1,000 เล่ม ขึ้นไป
18.00 บาท
2,000 เล่ม ขึ้นไป
17.00 บาท
3,000 เล่ม ขึ้นไป
16.00 บาท
4,000 เล่ม ขึ้นไป
15.00 บาท
5,000 เล่ม ขึ้นไป
15.00 บาท
 
การสวดมนต์
ทำวัตร
ทำวัตรเช้า
๑. คำบูชาพระรัตนตรัย
๒. คำกราบพระรัตนตรัย
๓. ปุพพะภาคะนะมะการ
๔. พุทธาภิภุติ
๕. ธัมมาภิภุติ
๖. สังฆาภิภุติ
๗. ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา
๘. สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ
๙. ปัตติทานะคาถา
ทำวัตรเย็น
๑. คำบูชาพระรัตนตรัย
๒. คำกราบพระรัตนตรัย
๓. ปุพพะภาคะนะมะการ
๔. พุทธานุสสะติ
๕. พุทธาภิคีติ
๖. ธัมมานุสสะติ
๗. ธัมมาภิคีติ
๘. สังฆานุสสะติ
๙. สังฆาภิคีติ
๑๐. อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา
วิธีสวด
บูชาพระรัตนตรัย
กราบพระรัตนตรัย
ขอขมาพระรัตนตรัย
นมัสการพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
ถวายพรพระ (อิติิปิ โสฯ)
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
ชัยปริตร (มหากาฯ)
อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย ๑ จบ
แผ่เมตตาแก่ตนเอง
อธิษฐานอโหสิกรรม
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
แผ่ส่วนกุศล
กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
มังคะละสุตตัง
ระตะนะสุตตัง
กะระณียะเมตตะสุตตัง
ขันธะปะริตตะคาถา
โมระปะริตตัง
วัฎฎะกะปะริตตัง
โพชฌังคะปะริตตัง
อะภะยะปะริตตัง
มงคลจักรวาลใหญ่
บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
พระคาถาชินบัญชร
 
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
คำกรวดน้ำ ของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
คำนมัสการพระธาตุประจำปีเกิด
บทสวดบูชาพระประจำวันเกิด
ปาระมี ๓๐ ทัศ
คาถาโพธิบาท (ป้องกันภัย ๑๐ ทิศ)
คาถาบูชาหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน
คาถามงคลจักรวาฬ ๘ ทิศ
คำบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
คำบูชาพระพุทธชินราช
คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์
คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร
คาถาบูชาหลวงพ่อวัดบ้านแหลม
คาถาบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิง
คาถาบูชาหลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา
พระคาถาบูชาหลวงพ่อโต
คาถาบูชาหลวงพ่อใส วัดโพธิ์ชัย
คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช
คำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
คำบูชาพระสังกัจจายน์
คำบูชาพระสีวลี
คาถาหลวงปู่ทวด
คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร
คาถาบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
คาถาบูชาพระสมเด็จ
คาถาบูชาหลวงพ่อเงิน
คาถาหลวงปู่ศุข
คาถาบูชาสมเด็จพระนเรศวร
คาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
คาถาบูชาพระปิยมหาราช
คาถาบูชาพญายม
คาถาบูชาท้าวเวสสุวัณ
คาถาบูชาพระแม่ธรณี
คาถาบูชาพระแม่คงคา
คาถาเจริญโภคทรัพย์
คาถาบูชาเงิน
คาถาอาราธนาพระเครื่อง
คาถาใช้ภาวนาก่อนขับรถ
คาถาใช้ภาวนาก่อนขับรถ (๒)
คาถาค้าขายดี (ของเก่า)
คาถาเงินล้าน
คำบูชาพระพิฆเนศ
คาถาบูชาดวงชะตา
บทสวดสรรเสริญพระแม่กวนอิม
วิธีทำสมาธิแบบง่ายๆ
 
 
 
หนังสือแนะนำ

  • บทสวดมนต์ (TD_922)

  • ยิ่งให้ยิ่งได้ (TD_955)

  • ปกเปลี่ยน_SIZE 14.3X21 (COVER_0002)

  • ปกเปลี่ยน_SIZE 14.3X21 (COVER_0001)