ตัวอย่างหนังสือ
 
ชื่อหนังสือ : รู้กาย รู้จิต (TD-933)
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส
933
ขนาด
14.3x21 ซม.
กระดาษ
กรีนรีด
หมึกพิมพ์
ดำ
จำนวนหน้า
96 หน้า
ความหนากระดาษ
65 แกรม
การเข้าเล่ม
เย็บกลาง
ปกเปล่า : เล่มละ
18.00 บาท
(ตั้งแต่ 1 เล่มขึ้นไป)
พิมพ์รายชื่อ :
100 เล่ม ขึ้นไป
21.00 บาท
200 เล่ม ขึ้นไป
20.00 บาท
300 เล่ม ขึ้นไป
19.00 บาท
400 เล่ม ขึ้นไป
19.00 บาท
500 เล่ม ขึ้นไป
19.00 บาท
1,000 เล่ม ขึ้นไป
18.00 บาท
2,000 เล่ม ขึ้นไป
17.00 บาท
3,000 เล่ม ขึ้นไป
16.00 บาท
 
บทที่ ๑ ความเป็นมาของโพชฌงค์ องค์แห่งการตรัสรู้
บทที่ ๒ หลักธรรมของหลวงปู่ โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
บทที่ ๓ ถึงกายป่วย ใจต้องไม่ป่วย หลักธรรมของท่าน ว. วชิรเมธี
บทที่ ๔ เมื่อใจสงบ กายก็สงบเย็น
พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
บทที่ ๕ จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว
บทที่ ๖ ความสำคัญของจิต ในทัศนะของพระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
บทที่ ๗ คำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของจิต
บทที่ ๘ นาฬิกาชีวภาพของร่างกาย
บทที่ ๙ ดำเนินชีวิตอย่างไร... ให้ห่างไกลโร
บทที่ ๑๐ ดื่มนํ้าอย่างไรให้ถูกวิธี
บทที่ ๑๑ กินตามกรุ๊ปเลือด
บทที่ ๑๒ ๒๐ อาหารล้างสารพิษ
บทที่ ๑๓ การทำสมาธิ ช่วยให้มีสุขภาพดี เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
บทที่ ๑๔ การทำสมาธิ และวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
 
อนุโมทนา
วิธีสวด
บูชาพระรัตนตรัย
กราบพระรัตนตรัย
บทสวดมนต์ไหว้พระ
ขอขมาพระรัตนตรัย
นมัสการพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
ชัยปริตร (มหากาฯ)
อนุโมทนา
วิธีสวด
บูชาพระรัตนตรัย
กราบพระรัตนตรัย
ขอขมาพระรัตนตรัย
นมัสการพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
ชัยปริตร (มหากาฯ)
 
 
 
หนังสือแนะนำ

  • บทสวดมนต์ (TD_922)

  • ยิ่งให้ยิ่งได้ (TD_955)

  • ปกเปลี่ยน_SIZE 14.3X21 (COVER_0002)

  • ปกเปลี่ยน_SIZE 14.3X21 (COVER_0001)