ตัวอย่างหนังสือ
 
ชื่อหนังสือ : ทำบุญไหว้พระ พุทธทำนาย (TD-939)
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส
939
ขนาด
14.3x21 ซม.
กระดาษ
กรีนรีด
หมึกพิมพ์
ดำ
จำนวนหน้า
96 หน้า
ความหนากระดาษ
65 แกรม
การเข้าเล่ม
เย็บกลาง
ปกเปล่า : เล่มละ
18.00 บาท
(ตั้งแต่ 1 เล่มขึ้นไป)
พิมพ์รายชื่อ :
100 เล่ม ขึ้นไป
21.00 บาท
200 เล่ม ขึ้นไป
20.00 บาท
300 เล่ม ขึ้นไป
19.00 บาท
400 เล่ม ขึ้นไป
19.00 บาท
500 เล่ม ขึ้นไป
19.00 บาท
1,000 เล่ม ขึ้นไป
18.00 บาท
2,000 เล่ม ขึ้นไป
17.00 บาท
3,000 เล่ม ขึ้นไป
16.00 บาท
 
พุทธทำนาย
ค้นพบ “หนังสืออินตก-เทพทำนาย” โดยย่อ
พระพุทธเจ้าทำนาย
คำทำนายสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
เส้นทางสั่งสมบุญ
บุญจากการตักบาตรพระสงฆ์
บุญถวายสังฆทาน
บุญการถวายทานทั่วไป
บุญการถวายผ้าป่า
บุญการถวายกฐิน
บุญการสร้างหนังสือธรรมะ
บุญการรักษาศีล ๕
บุญการตอบแทนคุณบิดา มารดา
บุญการไหว้พระสวดมนต์
การสวดมนต์
ทำวัตร
ทำวัตรเช้า
๑. คำบูชาพระรัตนตรัย
๒. คำกราบพระรัตนตรัย
๓. ปุพพะภาคะนะมะการ
๔. พุทธาภิภุติ
๕. ธัมมาภิภุติ
๖. สังฆาภิภุติ
๗. ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา
๘. สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ
๙. ปัตติทานะคาถา
ทำวัตรเย็น
๑. คำบูชาพระรัตนตรัย
๒. คำกราบพระรัตนตรัย
๓. ปุพพะภาคะนะมะการ
๔. พุทธานุสสะติ
๕. พุทธาภิคีติ
๖. ธัมมานุสสะติ
 
๗. ธัมมาภิคีติ
๘. สังฆานุสสะติ
๙. สังฆาภิคีติ
๑๐. อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา
บูชาพระรัตนตรัย
กราบพระรัตนตรัย
ขอขมาพระรัตนตรัย
นมัสการพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
ถวายพรพระ (อิติิปิ โสฯ)
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
ชัยปริตร (มหากาฯ)
ระตะนะสุตตัง
กะระณียะเมตตะสุตตัง
โพชฌังคะปะริตตัง
อะภะยะปะริตตัง
มงคลจักรวาลใหญ่
พระคาถาชินบัญชร
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
คำกรวดนํ้า ของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
ปาระมี ๓๐ ทัศ
คาถามงคลจักรวาล ๘ ทิศ
คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร
คาถาหลวงปู่ทวด (เหยียบนํ้าทะเลจืด)
คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร
คาถาบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์
(โต พฺรหฺมรํสี)
คาถาบูชาพญายม
คาถาเงินล้าน
แผ่เมตตาแก่ตนเอง
อธิษฐานอโหสิกรรม
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
แผ่ส่วนกุศล
กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
 
 
 
หนังสือแนะนำ

  • บทสวดมนต์ (TD_922)

  • ยิ่งให้ยิ่งได้ (TD_955)

  • ปกเปลี่ยน_SIZE 14.3X21 (COVER_0002)

  • ปกเปลี่ยน_SIZE 14.3X21 (COVER_0001)