ตัวอย่างหนังสือ
 
ชื่อหนังสือ : อำนาจแห่งกรรม หนทางแก้ไขวิบากกรรม (TD-944)
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส
944
ขนาด
14.3x21ซม.
กระดาษ
ปอนด์
หมึกพิมพ์
สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า
96 หน้า
ความหนากระดาษ
60 แกรม
การเข้าเล่ม
เย็บกลาง
ปกเปล่า เล่มละ
16.00 บาท
(ตั้งแต่ 1 เล่ม ขึ้นไป)
พิมพ์รายชื่อ :
100 เล่ม ขึ้นไป
19.00 บาท
200 เล่ม ขึ้นไป
18.00 บาท
300 เล่ม ขึ้นไป
17.00 บาท
1,000 เล่ม ขึ้นไป
16.00 บาท
2,000 เล่ม ขึ้นไป
15.00 บาท
3,000 เล่ม ขึ้นไป
14.00 บาท
4,000 เล่ม ขึ้นไป
13.00 บาท
5,000 เล่ม ขึ้นไป
12.00 บาท
 
อำนาจแห่งกรรม
การจำแนกกรรม
การรับผลกรรม
อโหสิกรรม
การอโหสิกรรมเป็นทานขั้นสูงสุดได้อย่างไร
เจ้ากรรมนายเวร
ชีวิตเป็นสุข รุ่งเรือง เพราะรู้จักวิธีการอโหสิกรรม พ่อแม่
(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
ขออโหสิกรรมทำแท้ง
วิธีแก้กรรมจากการทำแท้ง
แก้กรรมทำแท้งลูกโดยเจตนาหรือไม่เจตนา
ประสบการณ์การอโหสิกรรม
การขออโหสิกรรมต่อสรรพสัตว์
วิธีอธิษฐานในการปล่อยสัตว์
กรรมหลุดพ้นด้วยการอโหสิกรรม
อานิสงส์ของการให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน
ประสบการณ์การอโหสิกรรม
หนทางแก้ไขวิบากกรรม
การอโหสิกรรมและขอขมากรรม
กรรมสิ้นสุดที่อโหสิกรรม....(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
 
วิธีสวด
บูชาพระรัตนตรัย
กราบพระรัตนตรัย
นมัสการพระพุทธเจ้า
ขอขมาพระรัตนตรัย
ไตรสรณคมน์
ถวายพรพระ
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
ชัยปริตร (มหากาฯ)
อิติปิ โส เท่าอายุ บวกด้วย ๑ จบ
บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
บทอธิษฐานอโหสิกรรม
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทแผ่ส่วนกุศล
กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
วิธีสวดพระคาถาชินบัญชร
พระคาถาชินบัญชร
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก
คำกรวดนํ้ายอดพระกัณฑ์
บทเมตตปริตร
คำแปล บทเมตตปริตร
บทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจักรวาล (เมตตาใหญ่)
บทสวดบูชาเจ้าแม่กวนอิม
 
 
 
หนังสือแนะนำ

  • บทสวดมนต์ (TD_922)

  • ยิ่งให้ยิ่งได้ (TD_955)

  • ปกเปลี่ยน_SIZE 14.3X21 (COVER_0002)

  • ปกเปลี่ยน_SIZE 14.3X21 (COVER_0001)