ตัวอย่างหนังสือ
 
ชื่อหนังสือ : พุทธคาถามหามงคล พระคาถาศักดิ์สิทธิ์ (TD-946)
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส
946
ขนาด
14.3x21ซม.
กระดาษ
ปอนด์
หมึกพิมพ์
สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า
96 หน้า
ความหนากระดาษ
60 แกรม
การเข้าเล่ม
เย็บกลาง
ปกเปล่า :16
1 ขึ้นไป ไม่ระบุ
พิมพ์รายชื่อ :
100 ขึ้นไป
19.00
200 ขึ้นไป
18.00
300 ขึ้นไป
17.00
400 ขึ้นไป
17.00
500 ขึ้นไป
17.00
1,000 ขึ้นไป
16.00
2,000 ขึ้นไป
15.00
3,000 ขึ้นไป
14.00
4,000 ขึ้นไป
13.00
5,000 ขึ้นไป
12.00
10,000 ขึ้นไป
11.00
 
บทสวดมนต์
การสวดมนต์นั้นมีอานิสงส์ ดังนี้
การสวดมนต์
สมเด็จพระพุฒตาจารย์ (โต)
กล่าวถึงอานิสงส์การสวดมนต์
คำาไหว้พระ
คำาไหว้เทพ
ชุมนุมเทวดา
คำาอธิษฐานอัญเชิญเทวดาและขอพรพระ
วิธีสวด
บูชาพระรัตนตรัย
กราบพระรัตนตรัย
ขอขมาพระรัตนตรัย
นมัสการพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
สมาทานศีล ๕
ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
ชัยปริตร (มหากาฯ)
อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย ๑ จบ
แผ่เมตตาแก่ตนเอง
อธิษฐานอโหสิกรรม
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
แผ่ส่วนกุศล
กรวดนำ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
พระคาถาชินบัญชร
พิธีไหว้พระและสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
คำากรวดนำ้าของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
คำาไหว้ปาระมี ๓๐ ทัศ
คาถาโพธิบาท (ป้องกันภัย ๑๐ ทิศ)
คาถาสวดประจำาวันเกิด
พระคาถาศักดิ์สิทธิ์
พระคาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุฯ
คำาบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
คาถาบูชาพระพุทธชินราช
คาถาหลวงปู่ทวดเหยียบนำ้าทะเลจืด
พระคาถาหลวงพ่อโสธร
พระคาถาหลวงพ่อวัดบ้านแหลม
พระคาถาของหลวงพ่อปาน
พระคาถาหลวงพ่อสด วัดปากนำ้า
พระคาถาหลวงปู่โอภาสี
พระคาถาหลวงปู่ศุข (วัดมะขามเฒ่า)
คาถาพระครูบาชุ่ม พุทธโก
คาถาท่านพ่อลี
คาถาบูชาพระนเรศวร
คาถาบูชาพระเจ้าตากสินมหาราช
คำาถวายของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
คาถาบูชาเสด็จพ่อ ร.๕
พระคาถาหัวใจพระพุทธเจ้าหลวง
คาถาบูชากรมหลวงชุมพร
คำาอาราธนาพระสีวลี
คาถาบูชาพระสังกัจจายน์
คาถาพญายม
คาถาบูชาท้าวเวสสุวัณ
คาถาไหว้แม่พระธรณี
คาถาบูชาแม่พระคงคา
คาถาขัดธชัคสูตร
 
ไหว้เจ้าพ่อเสือ
คาถาขอบารมีเจ้าแม่กวนอิม
บทสวดบูชาเจ้าแม่กวนอิม
คาถากำาแพงแก้วเจ็ดชั้น
พระคาถาบูชาเทพยดานพเคราะห์
พระคาถาอิติปิโส ๘ ทิศ
พระคาถาข่ายเพ็ชรพระพุทธเจ้า
พระคาถาพระเจ้า ๑๖ พระองค์
คาถามงกุฎพระเจ้า
คาถาเสริมสร้างทางสวรรค์-นิพพาน
พระคาถาบารมี ๓๐ ทัศ
คาถาเสกนำ้าล้างหน้าประจำาวัน
คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ
คาถาทำานำ้ามนต์ขายของดี
คาถาผูกใจ
คาถาเงินล้าน
คาถาบูชาเงิน
คาถามหาลาภ
คาถามหาพิทักษ์
คาถามหาอำานาจ (หลวงพ่อปาน)
คาถาอิทธิฤทธิ์ (หลวงพ่อปาน)
คาถาเมตตามหานิยม
พระคาถาเรียกความจำา
คาถาค้าขายดี (ของเก่า)
พระคาถาพญาไก่เถื่อน
คาถาป้องกันถูกคุณ
คาถาป้องกันภัย
คาถาใช้ภาวนาก่อนขับรถ
คาถาอาราธนาพระเครื่อง
พระคาถาไล่ศัตรูให้หายกระเด็นไป
พระคาถาของานเกี่ยวกับแผ่นดิน
พระคาถาของานเกี่ยวกับการเงิน
คาถาบูชาพระปู่ฤาษี
คาถาบูชาพระพรหม
คาถาบูชาพระนารายณ์
คาถาขอพรพระนารายณ์
คาถาบูชาพระศิวะ
คาถาบูชาพระอิศวร
คาถาบูชาพระพิฆเนศวร
คาถาบูชาพระแม่อุมา
คาถาบูชาพระแม่ลักษมี
คาถาบูชาพระแม่สุรัสวดี
บูชาดาวเสาร์และเจ้าพ่อหลักเมือง
คำถวายทานต่างๆ
คำาอธิษฐานเวลาทำาบุญ
คำาถวายธูป เทียน ดอกไม้
คำาถวายเงินทำาบุญ
คำาอธิษฐานเมื่อจบของต่างๆ ถวายพระ
คำาถวายข้าวพระพุทธ
คำาลาข้าวพระพุทธ
คำาถวายข้าวใส่บาตร
คำาถวายของใส่บาตร
คำาถวายผ้าป่า
คำาถวายสังฆทาน
คำากรวดนำ้า
คำาอาราธนาศีล ๕
คำาอาราธนาพระปริตร
คำาถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ
คำาถวายผ้ากฐิน
คำาหลั่งนำ้าถวายพระภูมิ
คำาภาวนาเวลารดน้ำ้ศพ
คำาภาวนาเวลาทอดผ้าศพ ให้พระบังสุกุล
คำาภาวนาเวลาเผาศพ
คำาอธิษฐานปล่อยสัตว์
คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร
 
 
 
หนังสือแนะนำ

  • บทสวดมนต์ (TD_922)

  • ยิ่งให้ยิ่งได้ (TD_955)

  • ปกเปลี่ยน_SIZE 14.3X21 (COVER_0002)

  • ปกเปลี่ยน_SIZE 14.3X21 (COVER_0001)