ตัวอย่างหนังสือ
 
ชื่อหนังสือ : พ้นเคราะห์ เพราะพระพุทธคุณ (TD-954)
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส
954
ขนาด
14.3x21 ซม.
กระดาษ
ปอนด์
หมึกพิมพ์
สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า
96 หน้า
ความหนากระดาษ
60 แกรม
การเข้าเล่ม
เย็บกลาง
ปกเปล่า เล่มละ
16.00 บาท
(ตั้งแต่ 1 เล่ม ขึ้นไป)
พิมพ์รายชื่อ :
100 เล่ม ขึ้นไป
19.00 บาท
200 เล่ม ขึ้นไป
18.00 บาท
300 เล่ม ขึ้นไป
17.00 บาท
1,000 เล่ม ขึ้นไป
16.00 บาท
2,000 เล่ม ขึ้นไป
15.00 บาท
3,000 เล่ม ขึ้นไป
14.00 บาท
4,000 เล่ม ขึ้นไป
13.00 บาท
5,000 เล่ม ขึ้นไป
12.00 บาท
 
กฎแห่งกรรม
- ความเชื่อในเรื่องกรรม
- ความหมายและชนิดของกรรม
- กรรม ๑๒ ประเภท
- เหตุที่คนคิดว่าทำดีแล้วไม่ได้ดี
- การให้ผลของกรรม
อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ
หลวงพ่อทำให้ข้าพเจ้าพบชีวิตที่รุ่งเรือง (เสรีรัตน์ ปิ่นทอง)
- ประวัติย่อของผู้เขียน
- ย้ายจากบ้านนอกเข้ามาอยู่ในเมือง
- พบพระสุปฏิปันโน
- เดินทางผิดหันเข้าสู่อบายมุข
แสงธรรมนำชีวิต (ปิยะวัฒน์ แสงเย็น)
- ข้าพเจ้ามีโอกาสได้รู้จักหลวงพ่อจรัญ
- บทสวดพาหุงมหาการุณิโก
- แสงธรรมนำความรุ่งเรืองสู่ชีวิต
- การยกระดับจิต
- กฎแห่งกรรม
- เคล็ดลับ
- กิจวัตรประจำวัน
อานิสงส์การสวดพุทธคุณ และพาหุงมหากา (สุดา นราวงศานนท์)
- บทนำ
- เหตุการณ์ที่ ๑ (หลวงพ่อรักษาโรค)
- เหตุการณ์ที่ ๒ (อานิสงส์การสวดพุทธคุณ)
 
บทสวดมนต์และคาถาศักดิ์สิทธิ์
อนุโมทนา
วิธีสวด
บูชาพระรัตนตรัย
กราบพระรัตนตรัย
ขอขมาพระรัตนตรัย
นมัสการพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
ชัยปริตร (มหากาฯ)
อิติปิ โส เท่าอายุ บวกด้วย ๑ จบ
แผ่เมตตาแก่ตนเอง
อธิษฐานอโหสิกรรม
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
แผ่ส่วนกุศล
กรวดนํ้าให้เจ้ากรมนายเวร
มงคลจักรวาลใหญ่
บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
พระคาถายันทุน
วิธีสวดพระคาถาชินบัญชร
พระคาถาชินบัญชร
พระธารณปริตร
ปาระมี ๓๐ ทัศ
คาถาโพธิบาท (ป้องกันภัย ๑๐ ทิศ
คาถามงคลจักรวาล ๘ ทิศ
กะระณียะเมตตะสุตตัง (ย่อ)
คาถาหลวงปู่ทวด
คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร
คาถาบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์
คาถาเงินล้าน
 
 
 
หนังสือแนะนำ

  • บทสวดมนต์ (TD_922)

  • ยิ่งให้ยิ่งได้ (TD_955)

  • ปกเปลี่ยน_SIZE 14.3X21 (COVER_0002)

  • ปกเปลี่ยน_SIZE 14.3X21 (COVER_0001)