ตัวอย่างหนังสือ
 
ชื่อหนังสือ : บทสวดมนต์ไหว้พระ (TD-959)
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส
959
ขนาด
14.3 * 21 cm.
กระดาษ
กรีนรีด
หมึกพิมพ์
ดำ
จำนวนหน้า
96 หน้า
ความหนากระดาษ
65 แกรม
การเข้าเล่ม
เย็บกลาง
100 เล่ม
21 บาท
200 เล่ม
20 บาท
300 - 900 เล่ม
19 บาท
1,000 เล่ม
18 บาท
2,000 เล่ม
17 บาท
3,000 เล่ม
16 บาท
4,000 เล่ม
15 บาท
5,000 เล่ม
14 บาท
10,000 เล่ม
13 บาท
 
การสวดมนต์
ทำวัตรเช้า
๑. คำบูชาพระรัตนตรัย
๒. คำกราบพระรัตนตรัย
๓. ปุพพะภาคะนะมะการ
๔. พุทธาภิภุติ
๕. ธัมมาภิภุติ
๖. สังฆาภิภุติ
๗. ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา
๘. สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ
๙. ปัตติทานะคาถา
ทำวัตรเย็น
๑. คำบูชาพระรัตนตรัย
๒. คำกราบพระรัตนตรัย
๓. ปุพพะภาคะนะมะการ
๔. พุทธานุสสะติ
๕. พุทธาภิคีติ
๖. ธัมมานุสสะติ
๗. ธัมมาภิคีติ
๘. สังฆานุสสะติ
๙. สังฆาภิคีติ
๑๐. อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา
บูชาพระรัตนตรัย
กราบพระรัตนตรัย
ขอขมาพระรัตนตรัย
นมัสการพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
ถวายพรพระ(อิติปิ โสฯ)
พุทธชัยมงคลคาถา(พาหุงฯ)
ชัยปริตร(มหากาฯ)
อิติปิโสเท่าอายุบวกด้วย ๑ จบ
แผ่เมตตาแก่ตนเอง
อธิษฐานอโหสิกรรม
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
แผ่ส่วนกุศลเจ้ากรรมนายเวร
พระคาถาชินบัญชร
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
พิธีไหว้พระและสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
คำกรวดนํ้า
ปาระมี ๓๐ ทัศ
คาถาโพธิบาท(ป้องกันภัย ๑๐ ทิศ)
คาถาหลวงปู่ทวด
คาถาบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พฺรหฺมรํสี)
คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร
 
 
 
 
หนังสือแนะนำ

  • บทสวดมนต์ (TD_922)

  • ยิ่งให้ยิ่งได้ (TD_955)

  • ปกเปลี่ยน_SIZE 14.3X21 (COVER_0002)

  • ปกเปลี่ยน_SIZE 14.3X21 (COVER_0001)